Onbetaalde arbeid (NR)

Arbeid waar geen betaling tegenover staat.
De definitie volgens de Nationale rekeningen (NR) is conform het ESR 1995, par. 3.09. Werkzaamheden in het eigen huishouden, verzorging eigen kinderen e.d. worden in deze opvatting niet als onbetaalde arbeid beschouwd. Dit in tegenstelling met de definitie volgens het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO).