Openbare emissie

De emissie van effecten via openbare inschrijving.
De voorwaarden van inschrijving worden bekend
gemaakt door middel van een prospectus, pricing supplement of advertentie.