Onderzoeker (arbeidsmigratie)

Wetenschappelijk onderzoeker, die in het kader van de kennismigrantenregeling een verblijfsvergunning krijgt.