Onderwijsrichting SOI 2021

De plaats in de indeling van opleidingen naar richting volgens de Standaard Onderwijsindeling 2021 (SOI 2021) van het CBS.
De uitgangspunten die in de SOI 2021 worden gehanteerd om opleidingen naar richting in te delen komen overeen met die van de International Standard Classification of Education Fields of Training and Education 2013 (ISCED-F 2013) van de UNESCO.

In de SOI 2021 zijn (net als in de SOI 2016) de detailed fields van de ISCED-F 2013 nader uitgesplitst in rubrieken. In de SOI 2021 zijn ten opzichte van de SOI 2016 een aantal nieuwe rubrieken toegevoegd.