Onderwijzend personeel kunstzinnige vorming

Personeel dat lessen en/of cursussen geeft aan een instelling voor kunstzinnige vorming.