Opgespoorde criminaliteit

De in ambtshalve opgemaakte processen-verbaal vastgelegde strafbare feiten.