Onbevoegdverklaring van de rechter

Beslissing van een rechter dat deze op grond van wettelijke bepalingen niet bevoegd is om van de zaak kennis te nemen. De beslissing hiertoe neemt de rechter zelf.
Hiervan is bijvoorbeeld sprake als de wet een andere rechter voorschrijft.