Onderwijssoort

Een in de wet vastgelegd deel van het Nederlands onderwijsstelsel.
Iedere onderwijssoort heeft zijn eigen onderwijsprogramma en meestal een vast aantal opleidingsjaren. Binnen het huidige Nederlands onderwijsstelsel zijn de belangrijkste onderwijssoorten:

Primair onderwijs:
- Basisonderwijs (nominale duur: 8 jaar)
- Speciaal basisonderwijs (nominale duur: 8 jaar)
- Speciale scholen (basis- en voortgezet onderwijs)

Voortgezet onderwijs:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar)
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar)
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar)
- Praktijkonderwijs

Middelbaar beroepsonderwijs en educatie:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van het niveau 0,5 tot 4 jaar)
- Derde leerweg (geen wettelijke urennorm of duur)
- (Basis-)educatie
- Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Hoger onderwijs:
- Hoger beroepsonderwijs (hbo). Binnen het hbo worden associate degree- (nominale duur: 2 jaar), bachelor- (nominale duur: 4 jaar) en masteropleidingen (nominale duur: 1 tot 2 jaar) onderscheiden
- Wetenschappelijk onderwijs (wo). Binnen het wo worden bachelor- (nominale duur: 3 jaar) en masteropleidingen (nominale duur: 1 t/m 4 jaar) onderscheiden