Opkomsttijd brandweer

Tijdsverloop tussen het moment van brandmelding en het moment dat het eerste brandweervoertuig de plaats van de brand bereikt.
De opkomsttijd is gelijk aan de som van de uitruktijd en de rijtijd van de brandweer.