Spaarbekken

Terrein in gebruik voor wateropslag.
Tot spaarbekken wordt gerekend:
- wateropslag voor drinkwater;
- wateropslag voor de industrie.