Sociale zekerheid

Sociale zekerheid is het geheel van regelingen die gericht zijn op continuïteit van arbeid en/of inkomen.