Sepot

Beslissing van het Openbaar Ministerie waarbij het, op beleidsmatige of technische gronden, afziet van vervolging van een geconstateerd strafbaar feit.

Verouderd begrip. Zie Onvoorwaardelijk sepot en voorwaardelijk beleidssepot.