Studiejaar

Een studiejaar beslaat voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli van het volgende jaar waarin een samenhangend deel van het leerplan wordt aangeboden.
Een studiejaar beslaat voor het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo), behalve de Open Universiteit, het tijdvak van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar waarin een samenhangend deel van het leerplan wordt aangeboden.