Super gelood

Loodhoudende motorbenzine met een octaangetal groter dan 98.
Er zijn gegevens over de periode 1946-1996. Hierna bevatte super motorbenzine zeer weinig tot geen lood meer.