Stookolie, laagzwavelig

Stookolie met een zwavelgehalte van 1 procent of minder.
Wordt vooral gebruikt als brandstof voor zeeschepen (bunkering) en in mindere mate in de industrie en bij elektricteits- en warmteproductie.