Samenloop bij uitkeringen

Situatie waarbij een persoon tegelijkertijd verschillende uitkeringen ontvangt, bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een bijstandsuitkering.
De som van de personen met een bijstandsuitkering, personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en personen met een WW-uitkering is door samenloop groter dan het totaal aantal personen met een uitkering. Voorbeelden van samenloop bij uitkeringen: een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een bijstandsuitkering of twee WW-uitkeringen.