Spaartegoed

Het bedrag op deposito’s, met uitzondering van girale deposito’s, die in Nederland worden aangehouden bij in Nederland ingezeten banken door de sector huishoudens en de sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens.
Het spaartegoed omvat niet de rente die nog niet is bijgeschreven of uitgekeerd.
Girale deposito’s zijn deposito’s die onmiddellijk en zonder enige significante beperking of boete kunnen worden omgezet in chartaal geld of per cheque, bankopdracht, debitering en dergelijk overdraagbaar zijn.