Salaris

Salaris is loon. De begrippen loon en salaris worden tegenwoordig door elkaar gebruikt. Aanvankelijk was salaris het loon of de bezoldiging van een ambtenaar.