Sleepvaart

Vaart waarbij een of meer sleepschepen of bakken door een slepend schip worden voortgetrokken.