Sociale verzekeringsdag (Sv-dag)

Dag waarover de werknemers loon wordt betaald, incl. dagen waarover werknemers een uitkering krijgen wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.