Sector economisch (onderwijs)

Opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs die volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI) vallen onder de studierichtingen:
60 'economisch, administratief en commercieel onderwijs',
65 'juridisch en bestuurlijk onderwijs',
90 'onderwijs in de openbare orde en veiligheid'.