Slachtofferloos delict

Strafbaar feit dat geen direct aanwijsbaar slachtoffer kent.
Voorbeelden van slachtofferloze delicten zijn heling, rijden onder invloed, drugs- en wapenhandel.