Sporthalaccommodatie

Accommodatie met één of meer sporthallen, eventueel in combinatie met één of meer sportzalen en andere sportruimten.