Standaard uurloon

Het standaard uurloon wordt berekend door het weekloon te delen door 1/52 van de jaarlijkse contractuele arbeidsduur in uren. Daarin worden de wekelijkse arbeidsduur, het aantal officiële feestdagen (vastgesteld op zes dagen per kalenderjaar), het aantal (onvoorwaardelijke) vakantiedagen en eventuele arbeidsduurverkorting (ADV) verdisconteerd.