Samenstelling huishouden

Typering van een particulier huishouden op basis van de onderlinge relaties van de personen binnen het huishouden.
De standaardindeling van huishoudens naar samenstelling kent twee varianten. De varianten onderscheiden zich van elkaar door een andere wijze van onderverdeling van de meerpersoonshuishoudens met het oog op toepassingen in respectievelijk demografische en sociaaleconomische statistische beschrijvingen.

Variant 1 Samenstelling huishouden (globale classificatie)
- Eenpersoonshuishouden
- Meerpersoonshuishouden met kinderen
- Meerpersoonshuishouden zonder kinderen

Variant 2a Demografische samenstelling huishouden
- Eenpersoonshuishouden
- Meerpersoonshuishouden met kinderen
• Eenouderhuishouden
• Huishouden met paar met kinderen
- Meerpersoonshuishouden zonder kinderen
• Huishouden met paar zonder kinderen
• Overig huishouden

Variant 2b Sociaaleconomische samenstelling huishouden
- Eenpersoonshuishouden
- Meerpersoonshuishouden met kinderen
• Eenoudergezin met minimaal een minderjarig kind
• Paar met minimaal een minderjarig kind
• Overig meerpersoonshuishouden met kinderen
- Meerpersoonshuishouden zonder kinderen
• Paar zonder kinderen
• Overig meerpersoonshuishouden zonder kinderen.