Schooljaar

Het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgend jaar.
In een schooljaar wordt een samenhangend deel van het leerplan aangeboden. Het schooljaar heeft betrekking op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, de speciale scholen en het voortgezet onderwijs (vo).
In het basisonderwijs kan het schooljaar voor vierjarigen in de praktijk een kortere periode omvatten, omdat zij vanaf het moment dat zij vier jaar worden aan groep 1 kunnen beginnen.