Schooljaar

Het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli van het daaropvolgend jaar
In een schooljaar wordt een samenhangend deel van het leerplan aangeboden voor alle schoolsoorten behalve het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. Het schooljaar heeft betrekking op het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, de speciale scholen, het voortgezet onderwijs (vo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).
In het basisonderwijs kan het schooljaar voor vierjarigen in de praktijk een kortere periode omvatten, omdat zij vanaf het moment dat zij vier jaar worden aan groep 1 kunnen beginnen.