Standaard Onderwijsindeling 1998 (SOI 1998)

De door het CBS vanaf 1998 gehanteerde indeling van opleidingen naar niveau en naar richting, ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland.
De SOI-code bestaat uit zes cijfers die zo gedetailleerd mogelijk niveau en richting van een opleiding coderen. De eerste twee cijfers geven het niveau (1-7) respectievelijk het subniveau (0-3) van een opleiding aan. Uit de volgende vier cijfers kan de richting van een opleiding worden afgeleid: sector, subsector, rubrieksgroep en rubriek. Omdat er voortdurend opleidingen bijkomen, wordt deze indeling jaarlijks geactualiseerd.

Qua structuur sluit de SOI 1998 niet meer volledig aan bij de in 1997 gereviseerde ISCED, de internationale onderwijsindeling van de UNESCO. In de SOI 1998 is niveau 4 (2e fase voortgezet onderwijs) voor het eerst onderverdeeld in drie subniveaus.


Zie www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/soi/default.htm voor gedetailleerde informatie over de SOI-1998.