Sector lokale overheid

Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren:
- provincies en waterschappen;
- gemeenten, exclusief hun quasi-vennootschappen zoals gemeentelijke vervoersbedrijven;
- gemeenschappelijke regelingen, zoals samenwerkingsverbanden van gemeenten op het gebied van afvalverwerking, waterzuivering, brandweer, sociale werkvoorziening;
- verzelfstandigde lokale overheidsdiensten, zoals bureaus voor arbeidsbemiddeling en regionale politiekorpsen;
- privaatrechtelijke lokale instellingen op het gebied van arbeid, maatschappelijk werk, cultuur en onderwijs zoals banenpools, het Jeugd Werk Garantieplan, centra voor asielzoekers, musea, bibliotheken, scholen voor bijzonder onderwijs en studiebegeleidingsdiensten.