Stopreactie (Halt)

Een pedagogische handreiking voor personen beneden de 12 jaar die een strafbaar feit hebben begaan dat door Halt kon worden afgehandeld.
Halt voert sinds 2006 de Stop-reactie niet meer uit.