Sector instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens

De institutionele sector van de economie die bestaat uit verenigingen en stichtingen waarvan de middelen voor het merendeel afkomstig zijn uit vrijwillige bijdragen van huishoudens en uit inkomen uit vermogen.
Voorbeelden zijn religieuze instellingen, liefdadigheidsinstellingen, politieke partijen, vakbonden en verenigingen op het gebied van cultuur, sport en recreatie. De stichtingen en verenigingen die tot de sector instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens behoren komen met name voor in de bedrijfsklassen gezondheids- en welzijnszorg, cultuur, sport en recreatie en de overige dienstverlening.