Stiefouderadoptie

Adoptie waarbij de (nieuwe) partner van een van de ouders het kind adopteert. De familieband met één ouder blijft dus voortbestaan, terwijl de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt verbroken.