Standaard Onderwijsindeling 2003 (SOI 2003)

De door het CBS vanaf 2003 gehanteerde indeling van opleidingen naar niveau en naar richting, ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland.
De SOI-code bestaat uit zes cijfers die zo gedetailleerd mogelijk niveau en richting van een opleiding coderen. De eerste twee cijfers geven het niveau (1-7) respectievelijk het subniveau (0-3) van een opleiding aan. Uit de volgende vier cijfers kan de richting van een opleiding worden afgeleid: sector, subsector, rubrieksgroep en rubriek. Omdat er voortdurend opleidingen bijkomen, wordt deze indeling jaarlijks geactualiseerd.

In de SOI 2003 zijn naast niveau 4 (2e fase voortgezet onderwijs) voor het eerst ook niveau 3 (1e fase voortgezet onderwijs) en niveau 5 (1e fase van het hoger onderwijs) in drie subniveaus onderverdeeld.