Schadeverzekeringspremie

Premie die betaald wordt om de schade te verzekeren als gevolg van ongeval, ziekte, diefstal, aanrijding, enz. Zij worden betaald door ingezeten en niet-ingezeten polishouders aan ingezeten en niet-ingezeten verzekeringsinstellingen.
Het totaal van de schadeverzekeringspremies is gelijk aan dat van de schadeverzekeringsuitkeringen, omdat de vergoeding voor verzekeringsdiensten bij schadeverzekeringsmaatschappijen wordt berekend als het verschil tussen de brutopremies (in rekening gebrachte premies en de aanvulling uit het beleggingsinkomen) en de uitkeringen.