Strafbaar feit

Handeling, of juist nalatigheid om te handelen, die bij wet strafbaar is gesteld.
Strafbare feiten worden onderscheiden in overtredingen en misdrijven.