Statisch archief

Het deel van het archief dat betrekking heeft op de archiefbescheiden, die volgens de Archiefwet 1995 bewaard moeten worden. Tegenwoordig betreft dat in principe overheidsstukken ouder dan 20 jaar.