Statistisch verschil energieverbruik

De term statistisch verschil in de energiestatistiek is het binnenlands verbruik min het energieverbruikssaldo. Idealiter is het binnenlands verbruik (= winning + invoer – uitvoer - bunkering) gelijk aan het energieverbruikssaldo, omdat de energie die Nederland binnenkomt min de energie die er uit gaat, gelijk moet zijn aan de binnen Nederland verbruikte energie. In de praktijk is er een verschil, omdat het niet altijd mogelijk is de uit winning, en invoer, min uitvoer en bunkering resulterende hoeveelheid binnen Nederland bij de verbruikers ’op te sporen’. Vanaf 1999 levert het CBS een vergrote inspanning om het statistisch verschil tot nul terug te brengen.