Sector vennootschappen

Het deel van de economie dat zich bezighoudt met de productie van verhandelbare goederen en diensten. Deze sector kan worden opgesplitst in de sector niet-financiële vennootschappen en de sector financiële instellingen.
Vennootschappen zijn ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. Ook grote zelfstandig opererende ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid (quasi-vennootschappen) worden tot de vennootschappen gerekend, onder andere grote familiebedrijven en gemeentelijke vervoersbedrijven. De vennootschappen worden onderscheiden in niet-financiële vennootschappen en de financiële instellingen.