Sterftekans

Kans op overlijden op een bepaalde leeftijd.
Sterftekansen hebben betrekking op verzamelingen van personen, niet op individuele personen die tot die verzameling behoren.