Stortplaats

Terrein voor opslag van afval.
Tot stortplaats wordt gerekend:
- stortplaats;
- bijbehorende gebouwen, parkeerterreinen en bos- of heesterstroken.