Streekarchivariaat

Een archief van samenwerkende gemeenten en/of waterschappen, ondergebracht in decentrale bewaarplaatsen en beheerd door een daartoe aangestelde "rondreizende" archivaris.