Scheiding van tafel en bed

Gerechtelijke uitspraak waarbij in het verleden (tot 22 juni 2001) de verplichting tot samenwonen werd opgeheven, terwijl het huwelijk wettelijk in stand bleef. Na die datum ligt het accent bij dit type scheiding meer op het scheiden van de huwelijksgoederengemeenschap.