Slechte grond

Klei-, kleiveen- of veengrond.
Terrein met een aaneengesloten pakket holocene klei- en/of veenlagen van minimaal vijf meter dikte binnen acht meter onder het maaiveld. Deze grond kost de beheerder veel onderhoud. Klei-, kleiveen- en veengrond zijn als volgt gedefinieerd:
- kleigrond: de totale veendikte binnen de bovenste vijf meter slechte grond bedraagt maximaal 50 cm;
- kleiveengrond: de totale veendikte binnen de bovenste vijf meter slechte grond bedraagt tussen de 50 cm en de 400 cm;
- veengrond: de totale veendikte binnen de bovenste vijf meter slechte grond bedraagt minimaal 400 cm.

De oppervlakte onderhoudsgevoelige (slechte) grond wordt berekend in het kader van de Financiële verhoudingswet (Fvw).