Spoorwegnet

Het geheel van spoorwegtracés dat beheerd wordt door ProRail en andere hoofdspoorwegen (zoals de Betuweroute).
Een spoorwegtracé kan uit meerdere parallelle sporen bestaan. Spoorwegtracés beheerd door particulieren (bijvoorbeeld op industrieterreinen, of spoorwegen voor toeristische doeleinden) zijn uitgesloten, evenals smalspoor en trambanen.