Standaard Onderwijsindeling 1978 (SOI 1978)

De door het CBS vanaf 1978 gehanteerde indeling van opleidingen naar niveau en naar richting, ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland.
De SOI 1978-code bestaat uit vijf cijfers die zo gedetailleerd mogelijk niveau en richting van een opleiding beschrijven. Het eerste cijfer geeft het niveau van een opleiding aan. Uit de volgende vier cijfers kan de richting van een opleiding worden afgeleid: sector, subsector, rubrieksgroep, rubriek.

De SOI 1978 is ontwikkeld met als doel een Nederlandse standaardindeling van opleidingen te vervaardigen, die lange tijd gebruikt kan worden en die zo goed mogelijk aansluit bij de door de UNESCO aanbevolen ISCED. Onderwijs is in het verleden voornamelijk als persoonskenmerk beschouwd. Dit blijkt onder meer uit het gebruik bij de volkstellingen. De ISCED en in navolging daarvan de SOI 1978 heeft voor het opstellen van de classificatie afgezien van de persoon en in plaats daarvan de opleiding als object van de classificatie genomen.