Speciale benzine

Lichte olie bestemd voor gebruik als oplos- of schoonmaakmiddel.
Ook bekend als specialekookpuntbenzine, in het Engels: industrial spirit. Het kookpunt ligt tussen 30 en 200 graden Celsius.