Sector alpha (onderwijs)

Opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs die volgens de Standaard Onderwijsindeling (SOI) vallen onder de studierichtingen:
00 'algemeen onderwijs',
05 'opleidingen voor onderwijzend personeel',
10 'onderwijs in de humaniora',
15 'onderwijs in de theologie'.