Saldo voorzieningen

Het verschil tussen toevoegingen en onttrekkingen (incl. vrijval) aan voorzieningen. Het betreft de toevoegingen en onttrekkingen aan interne voorzieningsfondsen, zoals aanloop- en reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen.