Streekarchief

Een archief van samenwerkende gemeenten en/of waterschappen, ondergebracht in een gemeenschappelijke bewaarplaats en beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.