Standaard Onderwijsindeling (SOI)

De door het CBS gehanteerde indeling van opleidingen naar niveau en richting, ontwikkeld voor gebruik bij statistiek en onderzoek en voor administratieve doeleinden in Nederland.
De eerste versie van de SOI was de SOI 1978, er zijn sindsdien nog 3 versie verschenen. Omdat er voortdurend opleidingen bijkomen, verschijnt er ieder jaar een nieuwe editie van de SOI waarin deze is geactualiseerd met nieuwe opleidingen van het meest recente schooljaar.

De Standaard Onderwijsindeling 1998 was een revisie van de SOI 1978. Van de SOI 1998 zijn vijf edities verschenen waarin steeds de nieuwe opleidingen waren verwerkt van het overeenkomstige schooljaar. De laatste editie was de Editie 2002/'03.

De Standaard Onderwijsindeling 2003 is ontstaan uit een revisie van de SOI 1998. De eerste editie is de Editie 2003/'04.
De Standaard Onderwijsindeling 2006 is ontstaan door revisie van de SOI 2003. De revisie behelst een nieuwe indeling van de opleidingen naar richting. Daarbij worden onderscheiden: sectorgroepen, (sub)sectoren, rubrieksgroepen en rubrieken. Op het laagste aggregatieniveau, de rubriek sluit de indeling geheel aan bij de indeling naar 'fields of education and training' (ontwikkeld door Eurostat) van de ISCED 1997. Dit is de internationale onderwijsindeling van UNESCO. De eerste editie was de Editie 2006/'07.