Schadevergoeding aan ex-verdachten, voor gemaakte kosten

Schadevergoeding wegens gemaakte kosten waarop een ex-verdachte een beroep kan doen als een strafzaak is geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel.(art. 591a Wetboek van Strafvordering).